TANGRAM

Paradoxy tangramu

07.10.2012 22:11
Paradox tangramu je optický klam. Dva totožné tvary složené se stejných sedmi dílů (tanů) z nichž jeden má navíc nějakou další součást či mu nějaká část chybí. Jak je to možné? Stejných sedm dílů musí mít samozřejmě stejnou plochu. Trik tedy spočívá v tom, že plocha toho zdánlivě chybějícího...

Legendy o vzniku Tangramu - Drak a bůh hromu

07.10.2012 10:43
Před disíci lety žil na zemi drak Yu (玉龙). Žil mezi lidmi, kteří ho uctívali, protože byl povahy "jang", tedy kladné síly. Drak lidem pomáhal a chránil je. To se ovšem nelíbilo bohu hromu a tak jednoho dne ve zlosti rozdrtil oblohu svou válečnou sekerou. Nebe spadlo na Zemi v sedmi kusech...

13 konvexních řešení Tangramu

06.10.2012 11:46
Ač existuje více než 6500 nejrůznějších obrazců tangramu, je prokázáno, že tzv. konvexních obrazců existuje s konečnou platností pouze 13. V roce 1942 to prokázali Fu Traing Wang a Chuan-Chin Hsiung. Jako konvexní polygony (latinsky convexus = vypouklý, vypuklý) se označují takové...

Rozměry tanů - dílků Tangramu

06.10.2012 10:47
Pravidla, která musí být splněna, aby dílky měly správně poměry stran a velikosti úhlů, jsou následující:   ABCD je čtverec |AE| = |ED| = |DF| = |FC| |EI| = |IF| |IH| = |FC|         Alternativně je možné popsat jednotlivé kostičky výčtem délek jejich...

Legendy o vzniku tangramu - Císař Yu a keramická dlaždice

05.10.2012 10:45
Asi před čtyřmi tisíci lety žil vynikající řemeslník jménem Tan, který navrhl a vyrobil jako poctu císaři Yu nádherně glazovanou dlaždici. Celá vesnice šla spolu s Tanem předat dar císaři. Na chodbách paláce Tan klopýtl, upadl a svůj dar rozbil na sedm kousků. Tan se rychle pokoušel složit tyto...

Tangram - Etimologie názvu

01.10.2012 21:42
V různých zdrojích se lze dočíst nejrůznější verze původu slova Tangram. V čínštině se hlavolam nazývá čchi ch'iao T'u, což lze přeložit jako důmyslně rozřezaných sedm dílů. Pro západní svět tento byl hlavolam někdy nazýván také Čínským hlavolamem, nicméně zcela jednoznačně...

Legendy o vzniku Tangramu - Mistr a učedník

30.09.2012 17:44
Kdysi dávno se rozhodl mladý učedník Tan opustiti svého mistra a vydat se na zkušenou do světe. Když odcházel, daroval mu mistr na rozloučenou zrcadlo a řekl: "V tomto zrcadle můžeš zachytit vše, co na své cestě kolem světa uvidíš. A až se vrátíš, můžeš mi vše ukázat." Překvapený učedník se...

Legendy o vzniku Tangramu - dar pro císaře Yu

22.09.2012 20:50
Za vlády čínského císaře Jü (který mimo jiné reguloval dravé vody řeky Jang-c'-t'iang) vyřezal jakýsi Číňan Tan sedm destiček a vydal se za již odpočívajícím císařem (Jü se rozhodl odejít na odpočinek) a ukázal mu těch sedm kousíčků a řekl mu:  "Dozvěděl jsem se, že se výborně vyznáte v...

Tangram - stručná historie

01.09.2012 10:42
Tangram je jeden z nejznámějších a také nejstarších hlavolamů. Cílem je vytvořit zadaný obrazec s použitím všech sedmi plochých dílků. V zadání je vždy jen obrys a je tedy třeba nalézt správné seskládání dílků. Těch je sedm - dva velké trojůhelníky, dva malé, jeden střední, jeden čtverec a...
Záznamy: 1 - 9 ze 9