Kolik? - řešení

05.03.2014 14:16

Tři.

Otázka zní "kolik". Odpovědí tedy bude číslo. Přesněji otázka zní: "Kolik písmen......"? Hledáme tedy takové číslo, jehož slovní vyjádření má právě tolik písmen, kolik vyjadřuje.
V češtině bude tedy jedinou odpovědí číslo TŘI. Číslo tři má totiž právě tři (3) písmena...

V angličtině bychom ovšem na stejnou otázku odpověděli "four" - tedy čtyři, neboť toto číslo má v angličtině právě tolik písmen, kolik vyjadřuje. V některých jiných jazycích bychom určitě nalezli více řešení, nebo třeba žádná...