Kolik? - Řešení

20.11.2012 12:42

Tři.

Otázka zní "kolik". Odpovědí tedy bude číslo. A kolik písmen? Hledáme tedy takové číslo, jehož slovní vyjádření má právě tolik písmen, kolik vyjadřuje.
V češtině bude tedy jedinou odpovědí číslo TŘI.

V angličtině bychom ovšem na stejnou otázku odpověděli "four" - tedy čtyři, neboť toto číslo má v angličtině právě tolik písmen, kolik vyjadřuje. V některých jiných jazycích bychom určitě nalezli více správných odpovědí, nebo třeba žádná...