Legendy o vzniku tangramu - Císař Yu a keramická dlaždice

05.10.2012 10:45

Asi před čtyřmi tisíci lety žil vynikající řemeslník jménem Tan, který navrhl a vyrobil jako poctu císaři Yu nádherně glazovanou dlaždici. Celá vesnice šla spolu s Tanem předat dar císaři.

Na chodbách paláce Tan klopýtl, upadl a svůj dar rozbil na sedm kousků. Tan se rychle pokoušel složit tyto díly zpátky do dlaždice, ale stále mu vznikaly nové a nové geometrické tvary a obrázky.

Císař byl vyrušen hlukem na chodbách a poslal sloužící, aby zjistili, co se to děje. Když se sloužící vrátili, předali císaři skládanku sedmi dílků jako dar k jeho potěšení a zábavě.