Legendy o vzniku Tangramu - dar pro císaře Yu

29.09.2012 19:45

Za vlády čínského císaře Jü (který mimo jiné reguloval dravé vody řeky Jang-c'-t'iang) vyřezal jakýsi Číňan Tan sedm destiček a vydal se za již odpočívajícím císařem (Jü se rozhodl odejít na odpočinek) a ukázal mu těch sedm kousíčků a řekl mu: 
"Dozvěděl jsem se, že se výborně vyznáte v mnohých technických vědách. Přinesl jsem vám sedm nefritových destiček. Zaženou dlouhou chvíli a dobře pobaví. Zkušený stavitel z nich lehce sestaví čtverec. Za krátký čas vyřeší i jinou otázku - jak ze všech tvarů sestavit dva menší, úplně stejné čtverce. Když tyto úlohy splníte, Jasnosti, naučím vás hru, kterou budete moci hrát v osamělých chvílích celé roky"
Císař, který se vážně nechtěl nudit, chudému vesničanovi Tanovi vyhověl a po krátkém přemýšlení splnil obě úlohy. Tan dostál svému slibu a zasvětil císaře do tajemství hříčky, která je dnes známa jako Tangram.