Legendy o vzniku Tangramu - Drak a bůh hromu

07.10.2012 10:43

Před disíci lety žil na zemi drak Yu (玉龙). Žil mezi lidmi, kteří ho uctívali, protože byl povahy "jang", tedy kladné síly. Drak lidem pomáhal a chránil je. To se ovšem nelíbilo bohu hromu a tak jednoho dne ve zlosti rozdrtil oblohu svou válečnou sekerou. Nebe spadlo na Zemi v sedmi kusech černé jako uhlí. Světlo zmizelo a zničeny byly všechny věci na Zemi.

Zpočátku by Yu smutný. Stýskalo se mu po světě, zvířatech i lidech. Tak se rozhodl sbírat sedm černých kousků oblohy a začal svět znovu sestavovat podle vzpomínek. Vytvořil mnoho druhů zvířat, rostliny a lidských bytostí. Ale hned, jak každý tvat dokončil, opustil ho jeho stín a bloudil s pláčem po zničené zemi.

Když se to doslechl bůh hromu, rozhodl se, že napraví, co způsobil. Z každé stínové bytosti vytvořil živé tělo a Zemi znovu osídlil. Ke každému tvaru vyrobil skutečný předmět a dal tak bytostem kde žít. 

Od té doby každou věc a každou bytost věrně sleduje její stín a ze sedmi kousků oblohy, tzv. Qi Qiao Ban (doslova "sedm chytrých desek") může být postaveno vše, co na Zemi existuje.