Poctivec a padouch - řešení

13.03.2014 21:22
 1. B je padouch, A nelze určit.
  Nikdo na ostrově nemůže říct: Jsem padouch. Poctivec by lhal a padouch by řekl pravdu. Tedy B lhal a je padouch. A řekl, že je poctivec, jenže z toho nelze usoudit, kdo je A.
 2. A je poctivec, B padouch.
  Poctivec nemůže označit sám sebe za padoucha. Tedy B je padouch.
 3. A je poctivec, B padouch.
  B nemůže být poctivec, pak by A označený za padoucha řekl pravdu. Takže B je padouch.
 4. Tohle nemohli říct.
  Větu: Oba jsme padouši. může říct jen padouch, a to v případě, že druhý je poctivec. Ten ale nemůže říct, že jsou poctivci oba, lhal by.
 5. Oba jsou padouši.
  A pronesl složený výrok - konjunkci. Ta je pravdivá jen tehdy, když jsou oba dílčí výroky pravdivé. Takže A lhal.
 6. A je poctivec, B padouch.
  A pronesl složený výrok - disjunkci, která bude na ostrově vždy pravdivá. Čili ji může pronést jen poctivec.
 7. B je poctivec, A padouch.
  Opět konjunkce od A, nemůže být pravdivá, ale první část ano. A je padouch.
 8. B je poctivec, A padouch.
  B pronesl implikaci. Ta by byla nepravdivá jedině tehdy, kdyby byli oba poctivci. Pak by ji ale nemohl B vyslovit.
 9. A je padouch, B poctivec, C padouch.
  Nemohou být všichni poctivci, protože se navzájem označují za padouchy. Takže A je padouch.
 10. B je poctivec, C je padouch, A nelze určit.
  B a C jsou v rozporu, nemůžou být oba poctivci, takže pravdu má B. A může být obojí, jeho výrok to umožňuje.