Předchůdce Tangramu v historické souvislosti

05.06.2015 18:14

Celý projekt byl zrenovován a přemístěn na dovou doménu

www.mozkolam.cz.

Zde naleznete vše z původního projektu a mnohem více.

 

 

Historie Tangramu jako taková, je jistě velmi zajímavá a mýty opředená záhada. Je poměrně jisté, že mýtus o "tisícileté historii" je jen výtvorem lidové slovesnosti. Kde se ale Tangram opravdu vzal a kde je možné stopovat jeho kořeny?

Martzloffově knize je zmíněn odkaz na članek, který ukazuje, že hlavolamy podobné tangramu existovaly už v 17. století. V jednom z nich (Liu Dun (1989), „Nektere prameny k historii matematiky z doby Ming a Qing“, je velmi zajímavý citát z knihy vydané koncem 17. století Guangyang zaji, kde autor Liu Xianting píše, ze jeho příbuzný koupil takový hlavolam kdesi na trhu a nikdo neví, kdo ho vymyslel a proč. Popisuje ho takto: „Je to čtverec rozdělený na 13 dílů, některé obdelníkové, některé poloobdelníkové [asi trojúhelníky], některé s ostrým úhlem, některe s tupým [to je zapadni geometrická terminologie, ktera do Číny prokazatelně pronikla na začátku 17. století]. Kdyz se různě přemisťují, je z nich možné vytvořit klín, litofon [asi lichoběžník, případně konkávní šestiúhelník - něco jako lodička], domeček, most, letící vlaštovku nebo motýla. Tyto i další tvary věci jsou všechny v této čtvercové ploše. Vzal jsem čtvercovou šachovnici a rozdělil [asi jen carami] vodorovně a svisle, obe na sto dílů, aby se to dobře počítalo. Pak jsem ji rozdělil podle tohoto hlavolamu, přidával, ubíral, odděloval a spojoval, abych to vypočítal, a čisla neskrývala skutečnou situaci [? - tato věta není příliš smysluplná, zřejmě chybou překladu]. Kdyz se mimo čtverec přidají dalsi čtyři úseče, je to jako metoda v Zhouských obradech [staroveký spis], ktera umožňuje spočítat skutečný poměr obvodu a průměru, podobně jako v kapitolách Pravouhlá pole a Menší sirka [v Deviti kapitolách]. Ach, kdybych tak jen mohl potkat toho človeka a pohovořit s ním o matematice!“

Citáít jednak ukazuje, že existence takoveho hlavolamu byla pro matematicky vzdělaného příslušníka elity naprostým překvapením bez precedentu, a jednak že mu okamžitě pripomněla několikrát zmíněnou praxi odvozováni geometrických vztahů, pocházející z nejstaršího doloženého období čínské matematiky.

Na obrázku je spekulativni rekonstrukce „motyliho diagramu“ z Čínského článku. Podobné patnactidílné diagramy pak byly znovu popsány v knize z roku 1862.