Přísloví 28.

26.05.2015 16:18
Celý projekt byl zrenovován a přemístěn na dovou doménu www.mozkolam.cz. Zde naleznete vše z původního projektu a mnohem více.     Občan záměrně poskytující klamné informace současně neoprávněně, což je axioma, převádí do svého vlastnictví majetek spoluobčanů, popřípadě...

Přísloví 27.

26.05.2015 16:16
Celý projekt byl zrenovován a přemístěn na dovou doménu www.mozkolam.cz. Zde naleznete vše z původního projektu a mnohem více.     Striktní dodržování zásad občanského soužití vede k maximální délce pěšího transferu jednotlivce, který se tak chová.  

Přísloví 26.

26.05.2015 16:13
Celý projekt byl zrenovován a přemístěn na dovou doménu www.mozkolam.cz. Zde naleznete vše z původního projektu a mnohem více.     Prognózu optimálního okamžiku pro své akce proveď podle modelového vztahu domestikovaného vodního opeřence k plodenství kulturních trav.  

Přísloví 25.

26.05.2015 16:11
Celý projekt byl zrenovován a přemístěn na dovou doménu www.mozkolam.cz. Zde naleznete vše z původního projektu a mnohem více.     Počínaje překročením 48. hodiny po zahájení pobytu mimo obvyklý okruh svého životního prostředí generují jak vodomilní obratlovci, tak jedinci druhu Homo...

Přísloví 24.

26.05.2015 16:10
Celý projekt byl zrenovován a přemístěn na dovou doménu www.mozkolam.cz. Zde naleznete vše z původního projektu a mnohem více.     Blokování svislého informačního kanálu nelze kompenzovat finanční transakcí typu emptio venditio ve výdejně léků.  

Přísloví 23.

26.05.2015 16:08
Celý projekt byl zrenovován a přemístěn na dovou doménu www.mozkolam.cz. Zde naleznete vše z původního projektu a mnohem více.     Dne 2. února vydává drobný opeřenec své typické akustické signály bez ohledu na s tím spojené nebezpečí letálního poklesu tělesné teploty.  

Přísloví 22.

26.05.2015 16:07
Celý projekt byl zrenovován a přemístěn na dovou doménu www.mozkolam.cz. Zde naleznete vše z původního projektu a mnohem více.     Spektrální odrazivost všech domestikovaných savců čeledi Felis limituje s klesajícím osvitem k nule.  

Přísloví 21.

26.05.2015 15:56
Spektrální odrazivost všech domestikovaných savců čeledi Felis limituje s klesajícím osvitem k nule.  

Přísloví 20.

26.05.2015 15:54
Celý projekt byl zrenovován a přemístěn na dovou doménu www.mozkolam.cz. Zde naleznete vše z původního projektu a mnohem více.     Prostorová diskontinuita hmotného tělesa neovlivní časovou kontinuitu procesu nanášení laku na jeho povrch.  

Přísloví 19.

26.05.2015 15:53
Celý projekt byl zrenovován a přemístěn na dovou doménu www.mozkolam.cz. Zde naleznete vše z původního projektu a mnohem více.     Pracovní morálku zemědělce, který dne 12. března neobrací soustavně, plánovitě a cílevědomě ornici a nedodržuje pranosticky stanovenou agrotechnickou lhůtu,...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>