Hlavolamová přísloví

Přísloví 30.

26.05.2015 16:22
Při zjištění zaměrného transportu části horniny od občana A k občanu B je posledně jmenovaný povinen uskutečnit zpětný přesun po stejné dráze, tedy v opačném směru, k prvně jmenovanému, avšak s použitím žitného pečiva.  

Přísloví 29.

26.05.2015 16:21
Přenos informace od jedince s kalorickým deficitem k jedinci s kalorickou potřebou již saturovanou je blokován.  

Přísloví 28.

26.05.2015 16:18
Občan záměrně poskytující klamné informace současně neoprávněně, což je axioma, převádí do svého vlastnictví majetek spoluobčanů, popřípadě společnosti.  

Přísloví 27.

26.05.2015 16:16
Striktní dodržování zásad občanského soužití vede k maximální délce pěšího transferu jednotlivce, který se tak chová.  

Přísloví 26.

26.05.2015 16:13
Prognózu optimálního okamžiku pro své akce proveď podle modelového vztahu domestikovaného vodního opeřence k plodenství kulturních trav.  

Přísloví 25.

26.05.2015 16:11
Počínaje překročením 48. hodiny po zahájení pobytu mimo obvyklý okruh svého životního prostředí generují jak vodomilní obratlovci, tak jedinci druhu Homo sapiens těkavé organické látky, jež jsou čichovým ústrojím specificky detekovány a centrální nervovou soustavou hrubě nepříznivě...

Přísloví 24.

26.05.2015 16:10
Blokování svislého informačního kanálu nelze kompenzovat finanční transakcí typu emptio venditio ve výdejně léků.  

Přísloví 23.

26.05.2015 16:08
Dne 2. února vydává drobný opeřenec své typické akustické signály bez ohledu na s tím spojené nebezpečí letálního poklesu tělesné teploty.  

Přísloví 22.

26.05.2015 16:07
Spektrální odrazivost všech domestikovaných savců čeledi Felis limituje s klesajícím osvitem k nule.  

Přísloví 21.

26.05.2015 15:56
Spektrální odrazivost všech domestikovaných savců čeledi Felis limituje s klesajícím osvitem k nule.  
Záznamy: 1 - 10 ze 30
1 | 2 | 3 >>